Atestační kurz 2016

# Název Verze Popis Velikost Počet zobrazení Stáhnout
4 principy lékařské etiky Mgr. Marek Vácha PhD 1.97 mb 379 Stáhnout Preview
Acidobazická rovnováha Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.59 mb 262 Stáhnout Preview
Airway management MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 7.23 mb 393 Stáhnout Preview
AKI & CRRT MUDr.Petr Waldauf, KAR FNKV 3.36 mb 469 Stáhnout Preview
Anestezie v hrudní chirurgii doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.54 mb 464 Stáhnout Preview
Anestezie v kardiochirurgii MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.63 mb 523 Stáhnout Preview
Chyby a omyly v anestezii - vznik chyb a jejich prevence MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.50 mb 230 Stáhnout Preview
Crisis resource management - lidský faktor v krizi MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.15 mb 114 Stáhnout Preview
ECMO v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 7.87 mb 332 Stáhnout Preview
Elektrodiagnostika – I/t křivka Mgr.Pavla Formanová, cert.MDT 3.lékařská fakulta UK 509.58 kb 1466 Stáhnout Preview
Etické kodexy a přísahy Mgr. Marek Vácha PhD 3.70 mb 329 Stáhnout Preview
Fyziologie cirkulace I MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 1.73 mb 376 Stáhnout Preview
Intenzivní péče v pediatrii MUDr.Olga Černá, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 4.65 mb 1158 Stáhnout Preview
Intoxikace MUDr.Michal Fric, KAR FNKV 927.18 kb 387 Stáhnout Preview
Ionty Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 856.81 kb 167 Stáhnout Preview
Lékařské tajemství Mgr. Marek Vácha PhD 958.32 kb 185 Stáhnout Preview
Lékařský výzkum a etika Mgr. Marek Vácha PhD 2.43 mb 250 Stáhnout Preview
Mechanická podpora srdeční­ kardiostimulace defibrilace MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.51 mb 360 Stáhnout Preview
Neurointenzivní péče MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 3.61 mb 307 Stáhnout Preview
Novinky v regionální anestezii MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.78 mb 342 Stáhnout Preview
Patofyziologie bolesti doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 1.23 mb 401 Stáhnout Preview
Polytraumatizovaný pacient MUDr.Micha Fric, KAR FNKV 1.02 mb 336 Stáhnout Preview
Princip autonomie Mgr. Marek Vácha PhD 514.11 kb 140 Stáhnout Preview
Selhání jater MUDr. Eva Kieslichová PhD, KAR IKEM 2.77 mb 657 Stáhnout Preview
Sepse MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 1.60 mb 1636 Stáhnout Preview
Šok MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.39 mb 266 Stáhnout Preview
Tekutiny Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 880.46 kb 152 Stáhnout Preview
Úvodní myšlenky Mgr. Marek Vácha PhD 2.30 mb 243 Stáhnout Preview
UZ hrudníku v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 4.08 mb 417 Stáhnout Preview
UZ – cévní systém a regionální anestezie doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.87 mb 443 Stáhnout Preview
Vliv anestetik na orgánové systémy MUDr. Michal Horáček, KAR FNM 3.36 mb 424 Stáhnout Preview
Výživa Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.06 mb 156 Stáhnout Preview
Základní farmakokinetické parametry PharmDr. Milada Halačová, PhD, NNH 2.28 mb 444 Stáhnout Preview
Zvládání komplikací během operaího výkonu MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 2.24 mb 307 Stáhnout Preview